BPPO: Gemeentelijk vastgoed

BPPO: Gemeentelijk vastgoed

Is gemeentelijk vastgoed een last of een kans bij het realiseren van gemeentelijke ambities?
Elke gemeente heeft vastgoed in bezit. De afspraken die een gemeente hanteert over het vastgoed hangen af van het eigen en maatschappelijke gebruik van dat vastgoed. Vaak staan voor het gebruik, onderhoud en beheer afspraken voor lange termijn vast. Zo ontstaat het idee dat vastgoed ‘traag’ is, want de politiek wil vaak veel sneller acteren. Levert dit spanning of juist mogelijkheden op? Zit er spanning tussen een bedrijfsmatige aanpak en de politieke context? Hoe gaat de gemeente om met de verschillende rollen, van vastgoedbeheerder maar ook als organisatie voor maatschappelijke effecten? Welk vastgoed kan het beste door de gemeente dan wel door de markt worden beheerd? Hoe kan het vastgoedbeleid en inkoopbeleid bijdragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen?

Datum evenement: 11 september 2015

Deel deze pagina

Tijdens dit BPPO gaat Michel du Chatinier, wethouder, samen met Annemieke Reekers, manager Vastgoed, de dilemma’s, keuzes en ervaringen in de gemeente Alphen aan den Rijn toelichten. Daarnaast deelt Willem Adriaanssen, partner bij HEVO BV, zijn ervaringen en ideeën met vastgoed in het publieke domein. Er is volop ruimte voor de dialoog over dergelijke vraagstukken bij andere gemeenten.

Onderwerpen voor de toekomst

In enkele bilaterale contacten is gebleken dat er behoefte bestaat om de onderwerpen voor dit bestuurlijke platform BPPO op langere termijn te agenderen. Daarom willen we graag deze bijeenkomst gebruiken om de onderwerpen die de deelnemers belangrijk vinden op te halen. Nu dit BPPO ook een thuis heeft op De Bouwcampus kan naast het agenderen van onderwerpen ook de doorwerkkracht worden versterkt. Graag hoor ik in dit BPPO welke onderwerpen iedereen van belang vindt.

Datum en tijd

Vrijdag 11 september van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Meer informatie

De locatie van het BPPO is stadhuisgemeente Amersfoort (Stadhuisplein 1, 3811 LM, Amersfoort). Inloop met koffie en thee vanaf 09.30 uur. 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar communicatie@debouwcampus.nl 

Komende activiteiten