BPPO

BPPO

Het Bestuurlijk Platform Professioneel Opdrachtgeverschap (BPPO) is een unieke plaats in Nederland voor gemeenten, waterschappen en andere publieke opdrachtgevers die écht vooruit willen en hun opdrachtgeverschap en inkoopsamenwerking verder professionaliseren. Bestuurders en ambtenaren komen bij elkaar om hun kennis, ervaringen en best-practices op het gebied van opdrachtgeverschap en samenwerking met elkaar en met marktpartijen te delen. Iedere sessie is er een andere martkpartij aanwezig die haar kennis over het actuele onderwerp deelt. Vooruitstrevende gemeenten, waterschappen en inkoopsamenwerkingen inspireren elkaar om het opdrachtgeverschap innovatiever en effectiever in te zetten.

 

 

Datum evenement: 29 mei 2015

Deel deze pagina

Waarom?

Door goede voorbeelden te bespreken met betrokken marktpartijen en deelnemers van het BPPO, inspireren we elkaar om het opdrachtgeverschap professioneler uit te voeren. Dit resulteert in betere producten en meer kwaliteit.

Voor wie?

In het BPPO komen vooruitstrevende opdrachtgevers en de markt bij elkaar. Het platform bestaat uit burgemeesters, bestuurders, wethouders, directeuren en ambtenaren van gemeenten, Rijk, waterschappen en inkoopbureaus. Per onderwerp worden vernieuwende marktpartijen uitgenodigd. Deelname aan het BPPO vindt plaats op persoonlijke uitnodiging.

Datum

Vrijdag 29 mei

Meer informatie

Het BPPO wordt door De Bouwcampus georganiseerd. Wilt u meer weten over het BPPO? Neem dan contact op met procesmanager Henk Vereijken: 015 20 26 070 of h.verheijken@debouwcampus.nl.

Komende activiteiten