Masterclass: Bouwen met zorg

Masterclass: Bouwen met zorg

Wat hebben de bouw en de zorg met elkaar te maken? Door politieke veranderingen, veranderen de behoeften die van invloed kunnen zijn op de bouw. Welke behoeften veranderen of ontstaan wanneer zorginstellingen hun deuren sluiten en domotica het mensen mogelijk maakt om met een beperking zelfstandig te wonen komt in deze masterclass aan bod.

 

Datum evenement: 25 maart 2015

Deel deze pagina

Bouwen MET zorg 

Kees Klinkhamer en Paul Offerman van Stichting Mijn Eigen Thuis schetsen tijdens de masterclass een beeld van de behoeften van mensen met een beperking en de wijze waarop hier in de gemeente Almere in co-creatie invulling aan is gegeven.

Technologie Thuis NU

Willem Bastein van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) treedt op als gastheer tijdens de masterclass en verzorgt een rondleiding door 5 modelwoningen. Deze modelwoningen voldoen aan alle behoeften van de huidige en toekomstige zorgontwikkelingen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de kansen die hieruit voortkomen voor de bouwsector.

Datum 

Woensdag 25 maart

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met procesmanager Anneke Witte, via 015 20 26 070 of a.witte@debouwcampus.nl

Komende activiteiten

  • dinsdag, 03 maart 2020
    De industrie, waaronder de afval- en bouwsector, kunnen een grote rol spelen in het verduurzamen van Nederland.
  • vrijdag, 13 maart 2020
    Maak kennis met de publiek-privaat ontwikkelde methodiek ‘Gebouwen met toekomstwaarde’
  • donderdag, 26 maart 2020
    Seminar '#Emissieloos bouwen en PAS-uitspraken' tijdens Building Holland in de RAI Amsterdam