• Start
  • Agenda
  • Innovatieprogramma voor de stedelijke ondergrond

Innovatieprogramma voor de stedelijke ondergrond

Innovatieprogramma voor de stedelijke ondergrond

Op 27 juni komen 14 gemeenten bijeen die het voortouw nemen om een innovatieprogramma te ontwikkelen dat antwoord moet bieden op de vraag hoe alle ambities met betrekking tot de stedelijke ondergrond gerealiseerd kunnen worden. Denk aan ambities op het gebied van klimaatadaptie, energietransitie, circulariteit/afval en stedelijk groen. Centrum Ondergronds Bouwen (COB) en De Bouwcampus faciliteren dit proces. Voorstel is om in 2019 in een aantal sessies met netbeheerders, markt en kennisinstellingen tot oplossingsrichtingen te komen die vervolgens in de praktijk uitgewerkt en beproefd worden.

Dit is een besloten bijeenkomst. 

Datum evenement: 27 juni 2019

Deel deze pagina

Komende activiteiten