Mengen wonen en werken in 2030

Mengen wonen en werken in 2030

Samen met De Bouwcampus heeft de Verstedelijkingsalliantie afgelopen maanden de mogelijkheden verkend van het mengen van wonen en werken bij stedelijke transformatie. Tegelijkertijd is in opdracht van de Provincie Zuid-Holland voor de 'Regio van de Toekomst' ontwerpend onderzoek uitgevoerd om invulling te geven aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op dinsdag 19 februari 2019 worden de uitkomsten van beiden trajecten met elkaar verknoopt. Graag nodigen wij jou uit om hierbij aanwezig te zijn en aan de slag te gaan met de inzichten.

Datum evenement: 19 februari 2019

Deel deze pagina

Waarom deelnemen?

Inrichting van gebieden voor wonen en werken in 2030 móet anders! De complexiteit is hoog door de vele ruimteclaims. Om te kunnen versnellen, is een andere ontwikkelstrategie nodig. Tijdens deze bijeenkomst inspireren wij jou met de vraag van morgen. We nodigen je uit om deel te nemen, want:  

 • Je werkt mee aan de grootste woningbouwopgave van de Provincie Zuid-Holland
 • Opgedane inzichten, kansen en mogelijke doorbraken uit eerdere sessies worden nu vertaald naar de praktijk
 • We bouwen aan de veranderende samenwerking tussen markt en overheid in dit vraagstuk
 • Je leert meer over de impact van de circulaire economie op verstedelijking
 • We gaan samen pionieren om de beelden van de toekomst waar te maken!

Programma

13:30 – 14:00 uur         Inloop

14:00 – 14:30 uur         Opening door de dagvoorzitter Joost Schrijnen

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, voormalig Directeur Deltaprogramma ZW Delta / Hoogleraar TU Delft

Dialoog met verschillende stakeholders bij de herontwikkeling:

 • Gido ten Dolle, Directeur Verstedelijkingsalliantie / Directeur Ruimte en Economie - Gemeente Delft
 • Jeroen van Schaick, Senior beleidsmedewerker Provincie Zuid-Holland
 • Patrick Joosen, Ontwikkelaar BPD

Hoe komen we tot een wezenlijk andere invulling van de gemengde gebieden en wat is het proces dat daar toe leidt?

14:30 – 15:00 uur          Drie regionale toekomstvisies circulaire bouweconomie:

 • Defactoe: circulaire bouweconomie
 • Studio Marco Vermeulen: biobased bouweconomie
 • Must: regionaal scenario t.b.v. zware industrie

15:00 – 15:30 uur          In groepjes aan de slag met de gepresenteerde toekomstvisies

15:30 – 16:00 uur          PAUZE

16:00 – 16:20 uur          Twee scenario’s van mengen wonen/werken op een fictieve locatie:

 • Studio Marco Vermeulen: wonen naast een betoncentrale
 • Door Architecten/Smartland: betoncentrale opgenomen in de stedenbouw

16:20 – 16:45 uur          In groepjes aan de slag met de gepresenteerde scenario’s

16:45 – 17:15 uur          Lancering van DOORBRAAKtafels

Op basis van alle input formuleren we thema’s en selecteren we de juiste personen voor teams die de doorbraken mogelijk gaan maken om tot andere toekomstbeelden te komen. Lees hier wat we willen doorbreken.   

Vanaf 17:15 uur            Napraten met hapje en drankje

Aanmelden

Aanmelden kan dan door te mailen naar: info@debouwcampus.nl met vermelding van 'Mengen wonen en werken in 2030' en contactinformatie.

Achtergrondinformatie

Verstedelijkingsalliantie
In de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan zeker 170.000 in bestaand, stedelijk gebied. De Verstedelijkingsalliantie is opgericht met als doel om de (versnelde) ontwikkeling van woningbouwlocaties in de directe nabijheid van stations mogelijk te maken en de agglomeratiekracht van Zuid-Holland maximaal te benutten. Moeten bepaalde bedrijven wijken voor huizen? Kun je wonen in de buurt van industrie zonder overlast? Hoe behoud je werkgelegenheid? Kortom, hoe kunnen werken en wonen in de komende decennia samengaan zodat de agglomeratiekracht van Zuid-Holland wordt benut?

Regio van de Toekomst
De verkenning 'Regio van de Toekomst' is een initiatief van de Nationale Omgevingsvisie (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die door de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) wordt uitgevoerd. Beide instellingen willen door middel van ontwerpend onderzoek invulling geven aan de nieuwe Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het uitgangspunt hierbij is een ruimtelijk perspectief voor urban mining in de bestaande bouw en een ruimtelijk perspectief voor de gebouwde omgeving gebaseerd op biobased materialen met focus op kruislaaghout (CLT). Kruislaaghout wordt ook wel het beton van de 21e eeuw genoemd.

Ga voor meer informatie naar het co-creatielab Mengen Wonen en Werken.

Komende activiteiten