Vernieuwingsopgaven

Dutch Coastline Challenge

Dutch Coastline Challenge

Samen werken aan een veilige Nederlandse kust.
Marktbenadering grootschalige herhuisvesting Nationale Politie

Herhuisvestingsopgave Nationale Politie

Gezamenlijk op zoek naar een nieuwe huisvestingsstrategie voor de Nationale Politie.
Vervangingsopgave Grip op de Maas

Grip op de Maas

Vervangingsopgave Grip op de Maas
Stroomversnelling Bruggen

Stroomversnelling Bruggen

De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave.
MultiWaterWerk (MWW)

MultiWaterWerk (MWW)

Denk mee hoe standaardisatie kan helpen bij de vervangingsopgave van 52 sluizen van Rijkswaterstaat.
Herijking Innovatieagenda RWS 2015-2020

Herijking Innovatieagenda RWS 2015-2020

Nieuwe ontwikkelingen vragen om herijking van de Innovatieagenda 2015-2020.
ConsulTable

ConsulTable

Waar publiek en privaat elkaar ontmoeten.
The Perspective

The Perspective

Aanbod van extra-curriculaire activiteiten aan studenten van de 3 TU’s.
Duurzame en gezonde scholen

Duurzame en gezonde scholen

Met een aantal gemeentes en schoolbesturen pakken we samen met partners van De Bouwcampus dit probleem aan.
Op de campus

Op de campus

De bewoners van De Bouwcampus werken samen aan vernieuwing.
Project DOEN

Project DOEN

Stel je eens voor: Rijkswaterstaat en de markt werken samen aan de aanpak van de Nijkerkerbrug, zónder contract.
Samen sturen op kwaliteit

Samen sturen op kwaliteit

De overkoepelende opgave die het Rijksvastgoedbedrijf op De Bouwcampus heeft neergelegd heet ‘Samen sturen op Kwaliteit’.
Flexibel vergunnen en (tijdelijk) gebruik

Herbestemmen

Flexibel vergunnen en (tijdelijk) gebruik.

De Bouwcampus: werkplaats van vernieuwing

Bezoekadres: 
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
/
 Postadres: 
Postbus 227, 2600 AE Delft
/
 Tel.: 
015 20 26 070