MultiWaterWerk (MWW)

Co-creatie Lab
MultiWaterWerk (MWW)

Begin vorige eeuw zijn er een groot aantal sluizen aangelegd in Nederland. De komende jaren bereiken deze sluizen het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat heeft MultiWaterWerk (MWW) opgezet om deze vervangingsopgave efficiënter in te vullen. Denk mee hoe standaardisatie kan helpen bij de vervangingsopgave van 52 sluizen van Rijkswaterstaat.

De vooraankondiging voor de markconsultatie voor fase 2 en co-creatie in het kader van MultiWaterWerk is te lezen op TenderNed. Op TenderNed zijn ook ondersteunende documenten te vinden.

LAATSTE STAND VAN ZAKEN

Op 9 maart 2017 was de vierde en afsluitende bijeenkomst van MultiWaterWerk. Lees hier het inhoudelijk verslag van de slotsessie van MultiWaterWerk


Deel deze pagina

Aanleiding

Begin vorige eeuw zijn er een groot aantal sluizen aangelegd in Nederland. De komende jaren bereiken deze sluizen het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat heeft MultiWaterWerk (MWW) opgezet om deze vervangingsopgave efficiënter in te vullen. 

Doel

Het doel van MultiWaterWerk is het verlagen van de aanleg- en onderhoudskosten, door voor grotere series natte kunstwerken een goed onderbouwde balans te zoeken tussen standaardisatie, innovatie en marktwerking. MultiWaterWerk identificeert hierbij de elementen van schutsluizen waar het voordeel van standaardisatie/modulariteit evident is. Voor elk van deze elementen wordt bepaald hoe hiermee om te gaan om deze voordelen te benutten. Rijkswaterstaat heeft De Bouwcampus gevraagd om met alle stakeholders in co-creatie te verkennen hoe deze doelstellingen het beste gehaald kunnen worden.

Aanpak

In co-creatiesessies wordt verkend hoe standaardisatie kan helpen bij de vervangingsopgave.

  1. In de eerste sessie (21 april 2016) is uitleg gegeven over het toekomstperspectief en MWW. Ook is een start gemaakt met het inventariseren van onderwerpen voor de co-creatiesessies.
  2. De Bouwcampus organiseert twee co-creatiesessies (eentje voor de zomer en een daarna) waar alle geïnteresseerden aan deel kunnen nemen. In deze sessies worden de onderwerpen uitgediept. Welke items en vormen van standaardisatie kunnen interessant zijn met de “Dutch Lock” als stip op de horizon? Hoe belangrijk vinden we die items?
  3. In de laatste sessie worden de aanbevelingen vastgesteld die worden meegegeven aan Rijkswaterstaat. Deze neemt Rijkswaterstaat mee in het verdere vervolg van MultiWaterWerk en bij de vervanging van de sluizen. 

Oogst tot nu toe


Startbijeenkomst - 21 april 2016: 

2e bijeenkomst - 29 juni 2016: 

3e bijeenkomst - 5 oktober 2016:

Trekkersbijeenkomsten 

4e bijeenkomst/ Slotbijeenkomst - 9 maart 2017

Partners

  • Rijkswaterstaat
    Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Nieuws

Derde co-creatiesessie MultiWaterWerk

Derde co-creatiesessie MWW

Deze sessie stond in het teken van het verrijken van de verschillende thema's.
MULTIWATERWERK 29 JUNI 2016

MULTIWATERWERK 29 JUNI 2016

Verslag van de co-creatiesessie op 29 juni 2016.