Dutch Coastline Challenge

Co-creatie Lab
Dutch Coastline Challenge

We staan met elkaar iedere dag voor een belangrijke opgave om de Nederlandse kust veilig te houden. We doen dit als Nederland goed en we staan er goed voor. Daar kunnen we met z’n allen echt trots op zijn. Wij geloven dat deze opgave in de toekomst, door verschillende ontwikkelingen, echter omvangrijker en complexer gaat worden.

Stand van zaken

Op 20 september was er een bijeenkomst van de initiatiefnemers van de Dutch Coastline Challenge. Het verslag van deze bijeenkomst vind je onder "Oogst tot nu toe".

 


Deel deze pagina

Aanleiding

Wij geloven dat deze opgave om de Nederlandse kust veilig te houden in de toekomst omvangrijker en complexer gaat worden. Een aantal ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol:

 • Klimaatontwikkeling met als resultaat zeespiegelstijging. En of het nu een stijging van 1 meter of 6 meter wordt, deze ontwikkeling dwingt ons om goed na te denken of we onze werkwijze moeten aanpassen om Nederland ook in de toekomst veilig te houden.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot andere eisen aan de wijze waarop we ons werk uitvoeren, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is; hoe zorgen wij ervoor dat we Nederland ook voor onze kinderen en kleinkinderen niet alleen veilig maar ook leefbaar houden?
 • Technologische ontwikkelingen & nieuwe kennis bieden kansen om adequaat op bovenstaande ontwikkelingen in te spelen. Stimuleren en benutten we deze kennis wel voldoende?

Oogst tot nu toe

Op 20 april was de startbijeenkomst van de Dutch Coastline Challenge. Onderstaande video geeft een impressie van deze dag.

Tweede sessie, 22 juni 2017

Op 22 juni was de tweede bijeenkomst van de Dutch Coastline Challenge. Onderstaande video geeft een impressie van deze dag.

Op basis van de gesprekken uit de eerste bijeenkomst en de aantekeningen die ieder heeft gemaakt op de tafelkleden is een filmpje gemaakt met daarin ons gezamenlijk verhaal.

12 pitches

Het energieperspectief
Manon Jütte, Alliander
Video  Presentatie 
Innovative measurement & Monitoring
Peter Herman, Deltares
Video Presentatie 
North European Delta Corridor 
Frank de Graaf, Royal Haskoning
Video  Presentatie 
Innovatiecompetitie zandsuppleties
Waldo Broeksma, Ministerie I&M
Video  Presentatie 
Optische monitoring dijken
Jeroen van Ravenzwaaij, BREM
Video Presentatie 
Sectorbrede alliantie
Jaap van Thiel de Vries, Boskalis &
Arjan Keuzenkamp, Van Oord
Video Presentatie 
Nature does it
Malenthe Teunis, Bureau Waardenburg
Video  Presentatie 
Ideeën uit het verleden + Een nieuw ecosysteem
Kees Dorst, Infram
Video  Presentatie 
Zandwindmolen
Jan Kollen, Sweco
Video Presentatie
Langetermijn risicobenadering 
Vincent Vuik, HKV Lijn in Water
Video  
Datamanagement
Carola van Gelder-Maas, RWS
Video Presentatie
Naast motor heeft kust ok chassis, stuur en wielen nodig
Maarten Jansen, Witteveen + Bos
Video Presentatie

Uitwisselsessie initiatiefnemers, 20 september 2017

Op 20 september was er een uitwisselsessie voor de initiatiefnemers. Tijdens deze bijeenkomst hebben de initiatiefnemers elkaar een update gegeven en elkaar geïnspireerd en voorzien van suggesties op basis van eigen ervaringen. Ook is de opzet voor de derde plenaire bijeenkomst verkend. Lees het verslag van deze sessie. 

Meedoen

Wil je aansluiten bij één van de initiatieven? Dat kan. In onderstaand overzicht staan de contactgegevens van de verschillende initiatiefnemers.

Op 16 november 2017 is de derde sessie van de Dutch Coastline Challenge. Lees hier meer informatie over deze bijeenkomst.

Partners

 • Aiber
  Aiber bedient als gespecialiseerde PPS-speler een nichemarkt.
 • Alliander
  Zonder energie staat alles stil.
 • AT Osborne
  Wij van AT Osborne maken de wereld om ons heen graag een beetje mooier en beter.
 • Brink Groep
  Sinds 1972 staat Brink Groep voor grip op kwaliteit, proces en eindresultaat in bouw, huisvesting en vastgoed.
 • DIMCO
  DEME Infra Marine Contractors
 • Koninklijke BAM Groep
  Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese bouwgroep.
 • Rijkswaterstaat
  Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
 • Sweco Nederland B.V.
  Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst.
 • Tauw
  Tauw wil bijdragen aan een duurzame omgeving.