Co-creatie Lab

Op De Bouwcampus hebben we de ruimte om te experimenteren. Het is een laboratorium waar we het ontwikkelvermogen en reactievermogen van de sector gezamenlijk vergroten. Belangrijke spelers uit de sector komen samen en er wordt vermenging van kennis gestimuleerd. Samen stellen we de vernieuwingsagenda van de bouw op.

De Bouwcampus gaat de vernieuwingsagenda de komende tijd verder ontwikkelen door met elkaar de genoemde vernieuwingsopgaven concreet op te pakken. In co-creatie met andere organisaties kijken we naar verschillende maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast houden we relevante trends en opgaven in het oog en nemen deze mee. Beide zaken geven richting aan de daadwerkelijke invulling van de vernieuwingsagenda bouw. Een agenda met als doel de daadwerkelijke vernieuwing van de uitvoeringspraktijk van alledag. 

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina

Vernieuwingsopgaven

 • Marktbenadering grootschalige herhuisvesting Nationale Politie

  Herhuisvestingsopgave Nationale Politie

  Gezamenlijk op zoek naar een nieuwe huisvestingsstrategie voor de Nationale Politie.
 • MultiWaterWerk (MWW)

  MultiWaterWerk (MWW)

  Denk mee hoe standaardisatie kan helpen bij de vervangingsopgave van 52 sluizen van Rijkswaterstaat.
 • Stroomversnelling Bruggen

  Stroomversnelling Bruggen

  De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave.
 • Vervangingsopgave Grip op de Maas

  Grip op de Maas

  Vervangingsopgave Grip op de Maas
 • Dutch Coastline Challenge

  Dutch Coastline Challenge

  Samen werken aan een veilige Nederlandse kust.
 • Duurzame en gezonde scholen

  Duurzame en gezonde scholen

  Met een aantal gemeentes en schoolbesturen pakken we samen met partners van De Bouwcampus dit probleem aan.
 • The Perspective

  The Perspective

  Aanbod van extra-curriculaire activiteiten aan studenten van de 3 TU’s.
 • ConsulTable

  ConsulTable

  Waar publiek en privaat elkaar ontmoeten.
 • Op de campus

  Op de campus

  De bewoners van De Bouwcampus werken samen aan vernieuwing.
 • Project DOEN

  Project DOEN

  Stel je eens voor: Rijkswaterstaat en de markt werken samen aan de aanpak van de Nijkerkerbrug, zónder contract.
 • Samen sturen op kwaliteit

  Samen sturen op kwaliteit

  De overkoepelende opgave die het Rijksvastgoedbedrijf op De Bouwcampus heeft neergelegd heet ‘Samen sturen op Kwaliteit’.
 • Flexibel vergunnen en (tijdelijk) gebruik

  Herbestemmen

  Flexibel vergunnen en (tijdelijk) gebruik.

Vernieuwingsagenda

Co-creatie Lab

Project indienen

De opgaven die stakeholders zien, proberen we te vertalen naar vernieuwende bouwpraktijken. Met een deel van deze praktijken zijn koplopers al aan het experimenteren. Heb je zelf een project dat je wilt indienen ten behoeve van de vernieuwingsagenda om met de Bouwcampus-partners in cocreatie aan te werken? Meld je zich dan via info@debouwcampus.nl

 • De Bouwagenda

  De Bouwagenda

  Werken aan een toekomstbestendige sector.
 • Marktvisie en leidende principes

  Marktvisie

  Bouwers van Nederland
 • Herijking Innovatieagenda RWS 2015-2020

  Herijking Innovatieagenda RWS 2015-2020

  Nieuwe ontwikkelingen vragen om herijking van de Innovatieagenda 2015-2020.
 • Themakaart Bouw

  Themakaart Bouw

  Wat zijn relevante thema's?
 • Verkenningsgesprekken

  Verkenningsgesprekken

  Verkenningsgesprekken

 • Bouwen met Energie

  Bouwen met Energie

  Voor welke uitdagingen staan we straks in de maatschappij?
 • Bouwen met Zorg

  Bouwen met zorg

  Voor wie ben je aan het bouwen?
 • De Bouwcampus: werkplaats van vernieuwing

  Bezoekadres: 
  Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
  /
   Postadres: 
  Postbus 227, 2600 AE Delft
  /
   Tel.: 
  015 20 26 070