Co-creatie Lab

De Bouwcampus biedt een neutrale plek, waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samenwerken aan concrete praktijkopgaven op het gebied van leven, wonen en werken. Deze opgaven sluiten qua thematiek aan bij de roadmaps & thema’s van De Bouwagenda en zijn opschaalbaar voor vergelijkbare opgaven in het land.

De Bouwcampus signaleert, initieert en helpt concrete praktijkopgaven, in co-creatie, verder te brengen. Pre-concurrentieel, in de voorfase van de opgave, onderzoeken partijen met uiteenlopende achtergronden nieuwe ideeën en perspectieven.

Werkatelier voor De Bouwagenda

De Bouwagenda is de innovatieagenda voor de bouwsector.

Waar De Bouwcampus de vernieuwing aanjaagt op product-, proces- en systeemniveau van concrete praktijkopgaven, speelt het programmabureau De Bouwagenda een rol in het versnellen van de vernieuwing door het scheppen van de juiste condities op juridisch gebied en in de wet- en regelgeving, en door het stimuleren van andere business modellen. Beide organisaties werken complementair aan elkaar en werken samen met overheid, marktpartijen en kennisinstellingen, vanuit De Bouwcampus, om de nodige transitie in de gebouwde omgeving te realiseren.

Samen werken we aan de toekomst van Nederland. 

“Laten we stoppen met praten en het gewoon gaan doen
Nu is het moment daar. Het gaat goed in Nederland en in de bouwsector;
We hebben een visie om verder te komen – de Marktvisie.
We hebben een agenda om te innoveren – De Bouwagenda.
We hebben een plek om te innoveren – De Bouwcampus.”

Jan-Hendrik Dronkers,
één van de founding fathers van De Bouwcampus
              

 

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina

Vernieuwingsopgaven

 • Dutch Coastline Challenge

  Dutch Coastline Challenge

  Samen werken aan een veilige Nederlandse kust.
 • Marktbenadering grootschalige herhuisvesting Nationale Politie

  Herhuisvestingsopgave Nationale Politie

  Gezamenlijk op zoek naar een nieuwe huisvestingsstrategie voor de Nationale Politie.
 • Vervangingsopgave Grip op de Maas

  Grip op de Maas

  Vervangingsopgave Grip op de Maas
 • Stroomversnelling Bruggen

  Stroomversnelling Bruggen

  De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave.
 • MultiWaterWerk (MWW)

  MultiWaterWerk (MWW)

  Denk mee hoe standaardisatie kan helpen bij de vervangingsopgave van 52 sluizen van Rijkswaterstaat.
 • Herijking Innovatieagenda RWS 2015-2020

  Herijking Innovatieagenda RWS 2015-2020

  Nieuwe ontwikkelingen vragen om herijking van de Innovatieagenda 2015-2020.
 • ConsulTable

  ConsulTable

  Waar publiek en privaat elkaar ontmoeten.
 • The Perspective

  The Perspective

  Aanbod van extra-curriculaire activiteiten aan studenten van de 3 TU’s.
 • Duurzame en gezonde scholen

  Duurzame en gezonde scholen

  Met een aantal gemeentes en schoolbesturen pakken we samen met partners van De Bouwcampus dit probleem aan.
 • Op de campus

  Op de campus

  De bewoners van De Bouwcampus werken samen aan vernieuwing.
 • Project DOEN

  Project DOEN

  Stel je eens voor: Rijkswaterstaat en de markt werken samen aan de aanpak van de Nijkerkerbrug, zónder contract.
 • Samen sturen op kwaliteit

  Samen sturen op kwaliteit

  De overkoepelende opgave die het Rijksvastgoedbedrijf op De Bouwcampus heeft neergelegd heet ‘Samen sturen op Kwaliteit’.
 • Flexibel vergunnen en (tijdelijk) gebruik

  Herbestemmen

  Flexibel vergunnen en (tijdelijk) gebruik.

Vernieuwingsagenda

Co-creatie Lab

Project indienen

De opgaven die stakeholders zien, proberen we te vertalen naar vernieuwende bouwpraktijken. Met een deel van deze praktijken zijn koplopers al aan het experimenteren. Heb je zelf een project dat je wilt indienen ten behoeve van de vernieuwingsagenda om met de Bouwcampus-partners in cocreatie aan te werken? Meld je dan via info@debouwcampus.nl

 • De Bouwagenda

  De Bouwagenda

  Werken aan een toekomstbestendige sector.
 • Marktvisie en leidende principes

  Marktvisie

  Bouwers van Nederland
 • Themakaart Bouw

  Themakaart Bouw

  Wat zijn relevante thema's?
 • Verkenningsgesprekken

  Verkenningsgesprekken

  Verkenningsgesprekken

 • Bouwen met Energie

  Bouwen met Energie

  Voor welke uitdagingen staan we straks in de maatschappij?
 • Bouwen met Zorg

  Bouwen met zorg

  Voor wie ben je aan het bouwen?
 • De Bouwcampus: werkplaats van vernieuwing

  Bezoekadres: 
  Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
  /
   Postadres: 
  Postbus 227, 2600 AE Delft
  /
   Tel.: 
  015 20 26 070