• Start
 • Agenda
 • Werkconferentie Klimaatadaptief bouwen in stedelijk gebied

Werkconferentie Klimaatadaptief bouwen in stedelijk gebied

Werkconferentie Klimaatadaptief bouwen in stedelijk gebied

Over het feit dat het klimaat verandert bestaat weinig twijfel. Klimaatveranderingen zorgen ervoor dat we in het stedelijk gebied op een andere manier moeten bouwen, anders hebben we binnen afzienbare tijd last van klimaatgevolgen zoals natte voeten of hitte en droogte in de stad. Toch is het meenemen van klimaatadaptatie bij bouwen in het stedelijk gebied nog lang niet vanzelfsprekend. Klimaatadaptatie is een langetermijnopgave waarbij we al op de korte termijn stappen moeten zetten.

Datum evenement: 15 maart 2017

Deel deze pagina

In samenwerking met een aantal toonaangevende stakeholders organiseert De Bouwcampus een werkconferentie voor haar partners rondom het onderwerp klimaatadaptief bouwen. 

Door met partijen met verschillende achtergronden aan de slag te gaan, kunnen we zoeken naar mogelijke toekomstscenario’s en onderzoeken of er hindernissen zijn die genomen moeten worden om klimaatadaptief te bouwen. We gaan werken aan een aantal concrete casussen waarbij ruimtelijke adaptatie urgent of logisch lijkt. We willen dat bouwers meer aanhaken bij de problematiek en we willen stappen zetten richting daadwerkelijke klimaatadaptatie bij de bouw in stedelijk gebied. In co-creatie gaan we dit avontuur met elkaar aan. 

Tijdens de werkconferentie gaan we aan de slag met vijf concrete en duidelijk verschillende casussen. De deelnemers gaan in gesprek over de mogelijke oplossingsrichtingen. Met de output van deze casussen stellen we een actieplan op. Als we met z’n allen de schouders eronder zetten, kan elke casus uitgroeien tot een nationaal klimaatadaptief gidsproject. Daarna kunnen vergelijkbare casussen op eenzelfde manier worden aangepakt.

Datum: 15 maart 2017
Tijd: 16.00 – 18.30 uur, inloop vanaf 15.30 uur

De initiators van deze werkconferentie zijn: Bouwend Nederland, Unie van Waterschappen, Platform 31, Wageningen Environmental Research en De Bouwcampus.

 

De werkconferentie is voor partners van De Bouwcampus en genodigden. 

Komende activiteiten

 • woensdag, 21 maart 2018
  Werkconferentie, in samenwerking met Pels Rijcken, over duurzaamheid met juridisch perspectief als invalshoek
 • donderdag, 22 maart 2018
  Het werk van de bouwstenen-teams wordt verrijkt.
 • woensdag, 28 maart 2018
  Sessie 2: Business Model Innovatie
 • woensdag, 11 april 2018
  Sessie 3: Dragons Den
 • woensdag, 25 april 2018
  Sessie 4: Smart Buildings Parade
 • woensdag, 16 mei 2018
  We kijken waar we staan met het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambitie: een lange termijn veilige en duurzame kust.