Werkconferentie Vakmanschap

Werkconferentie Vakmanschap

Stichting De Bouwcampus organiseert op 9 november een werkconferentie rondom het thema vakmanschap.

Doe Mee

Datum evenement: 09 november 2017

Deel deze pagina

Innovatie in de bouw leidt tot ontwikkelingen die vragen om nieuwe kennis. Om nieuwe kennis  succesvol toe te passen, is een andere manier van opleiden en omscholen nodig. Hoe benutten we het reeds aanwezige vakmanschap optimaal? En hoe zorgen we voor structurele investeringen in vak- en kennisontwikkeling? Hierover gaat de werkconferentie Vakmanschap op 9 november a.s. Tijdens de werkconferentie gaan partijen met verschillende achtergronden in co-creatie aan de slag met verschillende casussen rondom dit thema.

Programma

Onder leiding van dagvoorzitter Siebe Bakker doorlopen we het volgende programma:

15.30 uur    Inloop en ontvangst
16.00 uur    Welkomstwoord door Laurens Schrijnen
16.10 uur    Presentaties         

 • Human Capital agenda
  Claudia Reiner, vicevoorzitter UNETO-VNI & Taskforcelid De Bouwagenda
 • Hoe krijgen we de mensen om de maatschappelijke ambities te realiseren?
  Edwin Lokkerbol, directeur Nederlandse Vereniging Waterbouwers
 • Onderzoek als vernieuwer van kennis, vakmanschap en onderwijs
  Judith Schueler – programmamanager Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • Aantrekkelijk werkgeverschap begint met loyaal vakmanschap
  Paul Mbikayi – Directeur Refugee Talent Hub

17.00 uur   Uitdiepen van het thema aan werktafels
18.00 uur   Pitches en terugkoppeling uitkomsten werktafels
18.30 uur   Afsluiting en borrel 

DATUM EN TIJD

De werkconferentie vindt plaats op De Bouwcampus, op donderdag 9 november van 15.30 tot 19:00 uur. 

MEER INFORMATIE

Deze werkconferentie is exclusief voor partners van stichting De Bouwcampus. Deelname vindt plaats op persoonlijke uitnodiging. Wil je meer informatie of je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op via 015 20 26 070 of info@debouwcampus.nl.

Komende activiteiten

 • dinsdag, 06 maart 2018
  Met architecten, projectontwikkelaars en aannemers gaan we dieper in op de meer praktische kant van circulair bouwen.
 • maandag, 12 maart 2018
  Presentatie innovatieagenda voor de installatiebranche Connect2025
 • dinsdag, 13 maart 2018
  Brede bijeenkomst die in het teken staat van de evaluatie van het co-creatietraject Grip op de Maas.
 • woensdag, 14 maart 2018
  Sessie 1: Innovatiebootcamp
 • woensdag, 21 maart 2018
  Werkconferentie, in samenwerking met Pels Rijcken, over duurzaamheid met juridisch perspectief als invalshoek
 • donderdag, 22 maart 2018
  Terugkoppeling van de teams die van start zijn gegaan met de bouwstenen.
 • woensdag, 28 maart 2018
  Sessie 2: Business Model Innovatie
 • woensdag, 11 april 2018
  Sessie 3: Dragons Den
 • woensdag, 25 april 2018
  Sessie 4: Smart Buildings Parade