Verbinden en ontmoeten

Verbinden en ontmoeten

GEANNULEERD

Helaas gaat de masterclass niet door, omdat een aantal belangrijke sprekers is uitgevallen. De energietransitie blijft de onverdeelde aandacht van De Bouwcampus houden. 

Datum evenement: 22 april 2016

Deel deze pagina

Wil je weten wat de energietransitie betekent en hoe jouw organisatie bij kan dragen aan de toekomst van de stad, de gebouwde omgeving en het woningaanbod? Denk en praat dan mee met gelijkgezinden op de masterclass Energiek Vooruit.

Uit het energieakkoord volgt een verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. De energietransitie, het omzetten van gas naar elektra, betekent een enorme opgave voor provincies, gemeenten, woningcorporaties, aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus, installateurs, toeleveranciers, kennisontwikkelaars etc. Tijdens de masterclass brengen we deze partijen bijeen.

Smart Cities, Smart Buildings, Smart Energy

De Themakaart Bouw is het startpunt van de masterclass. Je krijgt direct toepasbare kennis aangereikt door presentaties van Alliander en de gedeputeerde van de provincie Gelderland. Met voorbeelden uit onder andere de gemeente Leeuwarden, gemeente Zevenaar en de gezamenlijke 55 Gelderse gemeenten. Daarna worden aan de hand van actuele casussen de kansen en mogelijkheden verder uitgediept.

Programma en aanmelden

De masterclass Energiek Vooruit vindt plaats op De Bouwcampus, Van der Burghweg 1 in Delft. De inloop is vanaf 13.30 uur en het programma start om 14.00 uur. Om 18.00 uur sluiten we af met een verdiepingsborrel.

Bekijk hier het definitieve programma van de masterclass Energiek Vooruit.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de masterclass Energiek Vooruit of het bijwonen ervan contact op met Anneke Witte van stichting De Bouwcampus via 015-20 26 070. 

De Bouwcampus

Komende activiteiten

 • dinsdag, 06 maart 2018
  Met architecten, projectontwikkelaars en aannemers gaan we dieper in op de meer praktische kant van circulair bouwen.
 • maandag, 12 maart 2018
  Presentatie innovatieagenda voor de installatiebranche Connect2025
 • dinsdag, 13 maart 2018
  Brede bijeenkomst die in het teken staat van de evaluatie van het co-creatietraject Grip op de Maas.
 • woensdag, 14 maart 2018
  Sessie 1: Innovatiebootcamp
 • woensdag, 21 maart 2018
  Werkconferentie, in samenwerking met Pels Rijcken, over duurzaamheid met juridisch perspectief als invalshoek
 • donderdag, 22 maart 2018
  Terugkoppeling van de teams die van start zijn gegaan met de bouwstenen.
 • woensdag, 28 maart 2018
  Sessie 2: Business Model Innovatie
 • woensdag, 11 april 2018
  Sessie 3: Dragons Den
 • woensdag, 25 april 2018
  Sessie 4: Smart Buildings Parade