Startconferentie Futures Forum

Startconferentie Futures Forum

Een onderzoek consortium van een tiental organisaties uit de kennisintensieve sector gaat het komend jaar onderzoeken hoe de toekomst van (kennis)werk er uit ziet, en wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de behoefte aan bedrijfsmiddelen waaronder de werkplek van de toekomst.

Datum evenement: 26 november 2015

Deel deze pagina

Door de toenemende digitalisering, individualisering, flexibilisering, vergrijzing   zal ons werk (inhoud, organisatie, verhoudingen) er op termijn anders uit gaan zien. Dat heeft invloed op de middelenstrategie van (grotere) organisaties.

Het onderzoek omvat o.a. een literatuurstudie, bijeenkomsten in de sponsorbedrijven om trends af te zetten tegen actuele ontwikkelingen, expertpanels die met de Delphi methode aan de slag gaan om consistente toekomstbeelden te formuleren en pre-design workshops om de uitkomsten te vertalen naar vraagspecificaties voor bedrijfsmiddelen: HRM,ICT,  werkomgevingen, gebouwen en facilitaire diensten.

DATUM EN TIJD

Donderdag 26 november van 14.30 uur tot 18.00 uur. 

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over dit evenement? Neem dan contact op met Center for People and Buildings │ Hospitality Consultants

 

Komende activiteiten

 • donderdag, 23 november 2017
  Een voorbereidende bijeenkomst om de uiteindelijke uitvraag van de innovatie challege scherp te stellen.
 • woensdag, 29 november 2017
  Laurens Schrijnen neemt het stokje over van Majorie Jans
 • donderdag, 30 november 2017
  Kom ook naar de infosessie kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus.
 • vrijdag, 01 december 2017
  Een workshop over het renoveren van onze woningen.
 • vrijdag, 01 december 2017
  Netwerkbijeenkomst van The Green Village.
 • woensdag, 13 december 2017
  Borrel om elkaar beter te leren kennen.
 • maandag, 29 januari 2018
  Inspirerend & agenderend: diner voor partners van De Bouwcampus.