Startconferentie Futures Forum

Startconferentie Futures Forum

Een onderzoek consortium van een tiental organisaties uit de kennisintensieve sector gaat het komend jaar onderzoeken hoe de toekomst van (kennis)werk er uit ziet, en wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de behoefte aan bedrijfsmiddelen waaronder de werkplek van de toekomst.

Datum evenement: 26 november 2015

Deel deze pagina

Door de toenemende digitalisering, individualisering, flexibilisering, vergrijzing   zal ons werk (inhoud, organisatie, verhoudingen) er op termijn anders uit gaan zien. Dat heeft invloed op de middelenstrategie van (grotere) organisaties.

Het onderzoek omvat o.a. een literatuurstudie, bijeenkomsten in de sponsorbedrijven om trends af te zetten tegen actuele ontwikkelingen, expertpanels die met de Delphi methode aan de slag gaan om consistente toekomstbeelden te formuleren en pre-design workshops om de uitkomsten te vertalen naar vraagspecificaties voor bedrijfsmiddelen: HRM,ICT,  werkomgevingen, gebouwen en facilitaire diensten.

DATUM EN TIJD

Donderdag 26 november van 14.30 uur tot 18.00 uur. 

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over dit evenement? Neem dan contact op met Center for People and Buildings │ Hospitality Consultants

 

Komende activiteiten

 • dinsdag, 06 maart 2018
  Met architecten, projectontwikkelaars en aannemers gaan we dieper in op de meer praktische kant van circulair bouwen.
 • maandag, 12 maart 2018
  Presentatie innovatieagenda voor de installatiebranche Connect2025
 • dinsdag, 13 maart 2018
  Brede bijeenkomst die in het teken staat van de evaluatie van het co-creatietraject Grip op de Maas.
 • woensdag, 14 maart 2018
  Sessie 1: Innovatiebootcamp
 • woensdag, 21 maart 2018
  Werkconferentie, in samenwerking met Pels Rijcken, over duurzaamheid met juridisch perspectief als invalshoek
 • donderdag, 22 maart 2018
  Terugkoppeling van de teams die van start zijn gegaan met de bouwstenen.
 • woensdag, 28 maart 2018
  Sessie 2: Business Model Innovatie
 • woensdag, 11 april 2018
  Sessie 3: Dragons Den
 • woensdag, 25 april 2018
  Sessie 4: Smart Buildings Parade