Marktvisie Waterschappen

Marktvisie Waterschappen

Waterschappen en de markt werken intensief samen. Er wordt gewerkt aan belangrijke projecten die Nederland mooier, duurzamer, sterker en veiliger maken. De huidige opgave en die voor de komende jaren is omvangrijk. Daarom is het belangrijk voor deze samenwerking een goede basis te hebben. Een belangrijke stap is gezet door het in 2014 vaststellen van een gezamenlijke marktvisie door de waterschappen: De waterschappen als publieke opdrachtgever. Maar wat heeft deze marktvisie ons gebracht? Waar staan we nu?

Datum evenement: 10 maart 2016

Deel deze pagina

Tijdens de bijeenkomst gaan opdrachtgevers bij de waterschappen en opdrachtnemers uit het bedrijfsleven met elkaar in gesprek. Centraal hierbij staan de thema’s uit de marktvisie, te weten: kennis, aanbesteden, innovatie, duurzaamheid en houding & gedrag. 

De volgende partijen zijn betrokken bij de voorbereiding: Stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW), uitgaande van het Platform WaterschapsWerken (PWW); De Vereniging van Waterbouwers; Bouwend Nederland; MKB Infra; Uneto VNI; NL Ingenieurs.

De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door prof. dr. ir. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft.

Datum en tijd

Donderdag 10 maart 2016 van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie

Deelname vindt uitsluitend plaats op uitnodiging. Voor meer informatie over dit event kunt u contact opnemen met Henkjan van Meer, beleidsadviseur inkoop en aanbesteden van de Unie van Waterschappen, via 070 - 3519751 of via hmeer@uvw.nl

UVW logo cropped1

Komende activiteiten

 • donderdag, 23 november 2017
  Een voorbereidende bijeenkomst om de uiteindelijke uitvraag van de innovatie challege scherp te stellen.
 • woensdag, 29 november 2017
  Laurens Schrijnen neemt het stokje over van Majorie Jans
 • donderdag, 30 november 2017
  Kom ook naar de infosessie kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus.
 • vrijdag, 01 december 2017
  Een workshop over het renoveren van onze woningen.
 • vrijdag, 01 december 2017
  Netwerkbijeenkomst van The Green Village.
 • woensdag, 13 december 2017
  Borrel om elkaar beter te leren kennen.
 • maandag, 29 januari 2018
  Inspirerend & agenderend: diner voor partners van De Bouwcampus.