Kwartaalbijeenkomst Infra-Innovatie Netwerk

Kwartaalbijeenkomst Infra-Innovatie Netwerk

Het Infra-Innovatie Netwerk wil belemmeringen wegnemen en het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg-, watersector bevorderen. Het netwerk brengt vraag- en aanbod van innovaties bij elkaar. Dit doet het onder andere door het organiseren van bijeenkomsten, het bieden van een online kennisportaal en community, en het versturen van nieuwsbrieven. Dondeerdag 8 maart organiseert het Infra-Innovatie Netwerk de eerste Kwartaalbijeenkomst van 2018 op De Bouwcampus. Bent u klaar voor nieuwe innovaties?

Datum evenement: 08 maart 2018

Deel deze pagina

De Kwartaalbijeenkomst biedt zowel kansen voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers/marktpartijen. Opdrachtgevers kunnen hier oplossingen vinden voor hun innovatievragen en opdrachtnemers/marktpartijen krijgen de kans hier hun producten direct aan de doelgroep aan te bieden. De bijeenkomst bestaat uit een innovatiemarkt, themabijeenkomsten en innovatiecafés. Er wordt afgetrapt met een inspirerende keynote.

Innovatiemarkt

Op de innovatiemarkt staan diverse stands waar innovators innovaties presenteren. De markt is de gehele kwartaalbijeenkomst te bezoeken.

Innovatiecafés

De innovatiecafés zijn de plek om opdrachtgevers en opdrachtnemers, die een innovatie hebben, met elkaar te verbinden. Innovators geven korte pitches over hun innovaties, waarna discussie over de producten plaatsvindt.

Onderwerpen die aan bod komen:

 1. Wegen & fietspaden in relatie tot energietransitie (energieproducerende wegen en fietspaden)
 2. Slimme beoordelingstechnieken (conditie van wegen en kunstwerken) 

Themabijeenkomsten

De themabijeenkomsten hebben als doel om belemmeringen voor toepassing van innovaties weg te nemen, bijvoorbeeld bij aanbesteden en contracteren.

Onderwerpen die aan bod komen:

 1. Sensoring/data/AI in relatie tot beweegbare kunstwerken
 2. Innovatiegericht aanbesteden en contracteren in provincie Zuid-Holland
 3. Opschalen van innovaties (van pilot naar grootschalige toepassing)

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven geïnteresseerd in het onderwerp Infra-Innovaties.

Klik hier voor meer informatie over de organisatie.

Komende activiteiten

 • woensdag, 21 maart 2018
  Werkconferentie, in samenwerking met Pels Rijcken, over duurzaamheid met juridisch perspectief als invalshoek
 • donderdag, 22 maart 2018
  Het werk van de bouwstenen-teams wordt verrijkt.
 • woensdag, 28 maart 2018
  Sessie 2: Business Model Innovatie
 • woensdag, 11 april 2018
  Sessie 3: Dragons Den
 • woensdag, 25 april 2018
  Sessie 4: Smart Buildings Parade
 • woensdag, 16 mei 2018
  We kijken waar we staan met het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambitie: een lange termijn veilige en duurzame kust.