Majorie Jans neemt afscheid als teamleider van De Bouwcampus

Majorie Jans neemt afscheid als teamleider van De Bouwcampus

Na ruim 5 jaar betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming en de opbouw van De Bouwcampus, neemt Majorie Jans per 15 september aanstaande afscheid als teamleider van De Bouwcampus.

Het bestuur is Majorie bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop ze zich voor De Bouwcampus heeft ingezet en wenst haar veel succes bij het vervullen van haar nieuwe taak. 

Geplaatst: 10 augustus 2017

Deel deze pagina

Majorie heeft samen met teamleden, partners en participanten een solide basis gelegd voor een gezonde ontwikkeling van de campus.

Er is een breed partnernetwerk tot stand gekomen dat actief meewerkt aan deze ontwikkeling, waarmee een neutrale plek is gecreëerd waar de sector in vertrouwen samenwerkt aan maatschappelijke (bouw)vraagstukken.

Op De Bouwcampus wordt een diversiteit aan opgaven in co-creatie door grote coalities opgepakt, hetgeen leidt tot nieuwe inzichten en perspectieven.

Het bestuur van stichting De Bouwcampus beraadt zich over haar opvolging.

De Bouwcampus: werkplaats van vernieuwing

Bezoekadres: 
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
/
 Postadres: 
Postbus 227, 2600 AE Delft
/
 Tel.: 
015 20 26 070